image001

De Amsterdamse bevrachtingscontracten (1593-1610) op Nieuw-Lödöse en in het bijzonder het contract uit 1594

R. Veenstra. Publicatiedatum: 29-09-2012 (inhoud bijgewerkt op 18-08-2015). Alleen gepubliceerd op deze website.

Volgens de door Winkelman gepubliceerde Amsterdamse bevrachtingscontracten werd de Zweedse haven van Nieuw-Lödöse tussen 1593 en 1610 vijf keer in een contract genoemd.

Van deze vijf contracten kan alleen het contract uit 1594 aan de hand van de tolregisters van Nieuw-Lödöse worden gecontroleerd. In dit artikel wil ik dit bevrachtingscontract uit 1594 vergelijken met de tolregisters van Nieuw-Lödöse en nagaan in hoeverre dit contract representatief is voor de handel tussen Amsterdam en Nieuw-Lödöse van dat jaar.

De tolregisters of tolrekeningen van Nieuw-Lödöse worden bewaard in Riksarkivet te Stockholm. Het oudste tolregister van deze stad dateert uit 1546, d.w.z. als we afzien van een soortgelijke handeling uit 1541 die wordt bewaard in een andere archiefserie, maar vanaf 1572 zijn de registers tot en met het uitbreken van de Kalmaroorlog in 1611 min of meer compleet. De tolregisters voor de jaren daarna worden in Rigsarkivet te Kopenhagen bewaard.

De Amsterdamse bevrachtingscontracten, zoals weergegeven door Winkelman, zijn vaak onvolledig, d.w.z. dat voor historici belangrijke gegevens in de tekst van het contract ontbreken. Namen van vertegenwoordigers in het buitenland werden bijvoorbeeld meestal niet in het contract opgenomen en daarnaast werd de vracht in veel gevallen niet nader gespecificeerd.