image001

De burgerregisters van Nieuw-Lödöse (1599-1605)

R. Veenstra. Oorspronkelijke titel: Borgarlängderna i Nya Lödöse (1599-1605). Publicatiedatum: 09-01-2013. Meest recente update: 20-07-2022. Alleen gepubliceerd op deze website.

De burgerregisters vormen een waardevolle bron voor het onderzoeken van de sociale verhoudingen in Nya Lödöse. In het Nederlands wordt deze West-Zweedse stad Nieuw-Lödöse genoemd of, zoals destijds, afgekort tot Nileus. Sinds 1624 maakt Nieuw-Lödöse officieel deel uit van de stad Gotenburg.

De hier bedoelde burgerregisters werden samengesteld in het kader van extra belastingheffingen, bijvoorbeeld als de Zweedse staat dringend kapitaal nodig had. In dit artikel beperk ik mij tot een weergave van de burgerregisters van 1599, 1603, 1604 en 1605 en laat ik derhalve de huishoudregisters (hjonelängder) van 1609 en 1610 buiten beschouwing.

Het eerste register uit 1599 is formeel een uppbördsregister terwijl de overige drie als mantalsregister door het leven gaan. Er kan dus niet worden uitgesloten dat er achter beide varianten verschillen in aanpak schuil gaan.

Hieronder kunt u ook een gedeeltelijk gemoderniseerde weergave van het burgerregister uit 1605 downloaden met daarin de namen van 285 in Nieuw-Lödöse belastingplichtige burgers, waaronder een aantal burgers dat blijkbaar van belasting vrijgesteld was. Verder lezen? Zie de linkjes hieronder.

Download de oorspronkelijke publicatie (Zweeds)

Download de Nederlandstalige bewerking

Download het burgerregister van 1605

 

De oorspronkelijke Zweedse publicatie Borgarlängderna i Nya Lödöse (1599-1605) is m.i.v. 20 juli 2022 vervangen door een nieuwe versie waarbij deze online publicatie in grote lijnen is samengevoegd met een andere online publicatie: Nya Lödöses hjonelängd 1609. Deze nieuwe versie is onder de naam Nya Lödöses borgar- och hjonelängder (1599-1610) op deze website beschikbaar en daarnaast gepubliceerd in Göteborg förr och nu.

Het Zweedstalige gedeelte van de website is vanzelfsprekend aangepast. Voor het Nederlandstalige gedeelte blijven de aanpassingen beperkt. Hieronder een link naar de nieuwe versie (helaas is de voornaam van de auteur weergegeven met een extra "s") met daarbij het verzoek om niet meer naar de oude online publicaties te verwijzen of eruit te citeren. Bij voorbaat dank.

Download de nieuwe publicatie (Zweeds)