image001

De burgerregisters van Nieuw-Lödöse (1599-1605)

R. Veenstra. Oorspronkelijke titel: Borgarlängderna i Nya Lödöse (1599-1605). Publicatiedatum: 09-01-2013. Alleen gepubliceerd op deze website.

De burgerregisters vormen een waardevolle bron voor het onderzoeken van de sociale verhoudingen in Nya Lödöse. In het Nederlands wordt deze West-Zweedse stad Nieuw-Lödöse genoemd of, zoals destijds, afgekort tot Nileus. Sinds 1624 maakt Nieuw-Lödöse officieel deel uit van de stad Gotenburg.

De hier bedoelde burgerregisters werden samengesteld in het kader van extra belastingheffingen, bijvoorbeeld als de Zweedse staat dringend kapitaal nodig had. In dit artikel beperk ik mij tot een weergave van de burgerregisters van 1599, 1603, 1604 en 1605 en laat ik derhalve de huishoudregisters (hjonelängder) van 1609 en 1610 buiten beschouwing.

Het eerste register uit 1599 is formeel een uppbördsregister terwijl de overige drie als mantalsregister door het leven gaan. Er kan dus niet worden uitgesloten dat er achter beide varianten verschillen in aanpak schuil gaan.

Hieronder kunt u ook een gedeeltelijk gemoderniseerde weergave van het burgerregister uit 1605 downloaden met daarin de namen van 285 in Nieuw-Lödöse belastingplichtige burgers, waaronder een aantal burgers dat blijkbaar van belasting vrijgesteld was. Verder lezen? Zie de linkjes hieronder.

Download de oorspronkelijke publicatie (Zweeds)

Download de Nederlandstalige bewerking

Download het burgerregister van 1605