image025

De Gotenburgse compagnie van Coophandel (1606-1611): Wie en waarom?

R. Veenstra. Oorspronkelijke titel: Göteborgs första handelskompani (1606-1611): Vem och varför? Handelskolonin i Karl IX:s Göteborg betraktad ur en europeisk synvinkel. Gepubliceerd in Göteborg förr och nu. Publicatiejaar: 2008.

Het Zweedse onderzoek naar Karl IX:s Göteborg heeft zich met behulp van met name Zweeds bronmateriaal hoofdzakelijk gericht op hetgeen de Zweedse kroon met de stichting van de stad beoogde.

Natuurlijk was Karl IX vooral geïnteresseerd in de verkoop van Zweeds waren, in het bijzonder koper, op het Europese vasteland om daarmee de naar Gotenburg uitgenodigde buitenlandse kooplieden de rol van bankiers in dienst van de Zweedse kroon op zich te laten nemen. Maar de allerbelangrijkste vraag blijft eigenlijk wat voor deze buitenlandse kooplieden zo interessant was aan Gotenburg.

Over dit onderwerp gaat de publicatie Göteborgs första handelskompani (1606-1611): Vem och varför? Handelskolonin i Karl IX:s Göteborg betraktad ur en europeisk synvinkel. Van deze publicatie is geen Nederlandstalige bewerking beschikbaar. Ik verwijs hierbij naar ”Een vergeten compagnie”.

In tegenstelling tot de bestaande (Zweedstalige) literatuur over Gotenburg wordt in Göteborgs första handelskompani (1606-1611): Vem och varför? uitgegaan van een Nederlands of internationaal perspectief. Met andere woorden, Gotenburg is niet de kern maar een onderdeel van de periferie.

Aan de hand van eerder Nederlands onderzoek en het DTB-archief van het Amsterdamse Stadsarchief is getracht om de deelnemers van de Gotenburgse compagnie van Coophandel in kaart te brengen. Verder lezen? Zie het linkje hieronder.

Download het oorspronkelijke artikel (gekopieerd en gescand) in Göteborg förr och nu.