image001

Export van ossen en paarden volgens de tolrekeningen van Nieuw-Lödöse (1605-1611)

R. Veenstra. Oorspronkelijke titel: Boskapsexport i Nya Lödöse enligt tullräkenskaperna (1605-1611). Publicatiedatum: 18-10-2012. Alleen gepubliceerd op deze website.

De uitvoer van ossen en paarden vormt een aparte categorie exportproducten in de tolrekeningen van Nieuw-Lödöse.

Het gaat immers over levende dieren. Uitgevoerde paarden kwamen daarbij in twee categorieën terecht: hästar (letterlijk paarden maar hier waarschijnlijk hengsten) of ston (merries), waarbij onduidelijk blijft wat er precies onder hästar verstaan moet worden.

Tijdens de onderzoeksperiode werden 169 dieren uitgevoerd, waarvan 76 ossen. Ruim 70 procent van de ossen en 45 procent van de hästar werd naar Stralsund geëxporteerd.

De overige paarden werden tamelijk gelijkmatig verdeeld over Lübeck, Rostock, Denemarken en Frankrijk. De uitvoer naar Frankrijk bestond uit de uitvoer van veertien paarden in 1606. Kortom, een meerderheid van de uitgevoerde dieren vond een nieuw onderkomen in Stralsund. Samengevat speelde het exporteren van vee, hoewel duidelijk geconcentreerd op uitvoer naar Stralsund, tijdens de onderzoeksperiode geen grote rol van betekenis als onderdeel van de buitenlandse handel van Nieuw-Lödöse. Verder lezen? Zie de linkjes hieronder.

Download de oorspronkelijke publicatie (Zweeds)

Download de Nederlandse bewerking