image001

Handel met de Republiek volgens de tolrekeningen van Nieuw-Lödöse (1604-1611)

R. Veenstra. Oorspronkelijke titel: Hollandshandeln i Nya Lödöses tullräkenskaper (1604-1611). Gepubliceerd in Göteborg förr och nu. Publicatiejaar: 2012.

Dit artikel gaat in op de kenmerken van de Nederlandse, d.w.z. vooral Amsterdamse, handel op Nieuw-Lödöse tijdens het begin van de zeventiende eeuw. Als bronmateriaal zijn met name de tolrekeningen van deze Westzweedse stad gebruikt. Welke import- en exportgoederen werden in Nieuw-Lödöse verhandeld? Welke Nederlandse kooplieden en schippers waren bij deze handelsactiviteiten betrokken? Was er sprake van samenwerking met de Nederlanders in Oud-Gotenburg?

Tot het gebruikte bronmateriaal behoort o.a. een lijst uit 1605 met alle importeurs die dat jaar in Nieuw-Lödöse goederen hebben ingevoerd. Tot deze 140 importeurs behoorden vijf Nederlandse kooplieden en schippers:

Antoni Sent (of Vincent) en Jakob Sent uit Amsterdam, de schipper en handelaar Elcke Jekus uit Warns (Friesland), de schipper Sicce Wijbrantsen alsmede de koopman Thijs Fransen.

In het artikel wordt bovendien stil gestaan bij de omvangrijke activiteiten van Jakob Alewyns en Willem van Dans. De Amsterdammer Alewyns was vanaf ongeveer 1600 burger van Nieuw-Lödöse terwijl de Amsterdamse poorter Van Dans in 1607 en 1608 koper exporteerde vanuit Nieuw-Lödöse naar de Republiek.

Naderhand is er een aanvulling over de export van ossen en paarden verschenen: Boskapsexport i Nya Lödöse enligt tullräkenskaperna (1605-1611). Deze aanvulling en de Nederlandstalige bewerking hiervan kunt u alleen op deze website vinden.

Download de oorspronkelijke publicatie (gekopieerd en gescand) zoals gepubliceerd in Goteborg forr och nu.

Download de Nederlandse bewerking

Bij deze bewerking hoort een aantal pdf-bijlagen:

Bijlage 1: Handel met Holland in de tolrekeningen van Nieuw-Lödöse (1600-1611) (pdf)

Bijlage 2: Invoer en uitvoer in de tolrekeningen van Nieuw-Lödöse (1603-1606) (pdf)

Bijlage 3: Lijst met importeurs in de tolrekeningen van Nieuw-Lödöse (1604-1605) (pdf)

Bijlage 4: Lijst met Nederlandse importeurs en exporteurs genoemd in de tolrekeningen van Nieuw-Lödöse (1594-1604) (pdf)

Bijlage 5: Handel met Spanje en Frankrijk in de tolrekeningen van Nieuw-Lödöse (1606-1610) (pdf)