image001

Handel tussen Nieuw-Lödöse en Amsterdam 1613-1620

R. Veenstra. Oorspronkelijke titel: Nya Lödöses handel med Amsterdam (1613-1620). En brygga mellan två Göteborg. Gepubliceerd in Göteborg förr och nu. Publicatiejaar: 2010.

Deze publicatie gaat in op de kenmerken van de Amsterdamse handel op Nieuw-Lödöse aan de hand van de Amsterdamse bevrachtingcontracten m.b.t. de Oostzeehandel zoals weergegeven in de publicaties van de Nederlandse historicus Winkelman.

Nieuw-Lödöse blijkt een haven te zijn geweest die vanuit Amsterdam vrijwel altijd als eerste werd aangedaan en vaak zonder last aan boord, waarna in Nieuw-Lödöse het schip de eerste lading ontving die vervolgens vooral in Zuid-Europa werd gelost.

Een Oostzeepassage was bij dergelijke reizen een zeldzaamheid. De handel op Nieuw-Lödöse had daarmee een ander karakter als de handel op Stockholm. Hier werd juist de lading (uit Zuid-Europa of Frankrijk) gelost.

In Nya Lödöses handel med Amsterdam (1613-1620) en de Nederlandstalige bewerking worden Amsterdamse bevrachtingscontracten geanalyseerd waarbij sprake is van een bezoek aan de haven van Nieuw-Lödöse. Deze stad lag in het westen van Zweden maar werd destijds bezet door de Denen. Als basis voor deze analyse is gebruik gemaakt van de publicaties van Winkelman. In totaal bevat de onderzoeksperiode ongeveer 39 contracten. Wisselprotesten en bodemerijcontracten zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. Het aantal bodemerijcontracten op Nieuw-Lödöse bedraagt voor dezelfde periode drie.

Aanvulling

In 2016 verscheen een aanvullende publicatie waarin de bevrachtingscontracten met de tolrekeningen in het Deense Rigsarkivet worden vergeleken. Zie Nya Lödöses handel med Amsterdam (1613-1620): en komplettering op het Zweedstalige gedeelte van deze website. Ook hiervan is een Nederlandstalige bewerking beschikbaar. Verder lezen? Zie de linkjes hieronder.

Download de oorspronkelijke publicatie (gekopieerd en gescand) in Göteborg förr och nu.

Download de Nederlandstalige bewerking