image025

Inwoners van Karl IX:s Göteborg (1604-1611)

R. Veenstra. Oorspronkelijke titel: Invånare i Karl IX:s Göteborg (1604-1611). Meest recente update: 20-04-2016. Alleen gepubliceerd op deze website.

Dit artikel bevat een weergave van de inwoners van Oud-Gotenburg, kortom Karl IX:s Göteborg. Deze vestiging bestond van 1604 tot en met 1611 en kreeg haar stadsrechten of privileges in 1607. Helaas zijn er geen DTB-bronnen bewaard gebleven. Door middel van andere bronnen kan toch een aantal (mannelijke) inwoners van Gotenburg worden opgespoord.

De inwoners van Oud-Gotenburg worden per bron weergegeven. Merk a.u.b. op dat de genoemde personen uit Amsterdam niet persé naar Gotenburg verhuisd zijn. Wel hebben ze tenminste in een beginstadium een zekere mate van belangstelling getoond.

Het aantal ”gevonden” Gotenburgers uit Karl IX:s Göteborg (excl. familieleden en personeel) bedraagt op dit moment: 69. Mochten er in de toekomst "nieuwe" Gotenburgers worden ontdekt, dan zal dit artikel natuurlijk worden aangepast.

Helaas bevat de publicatie Göteborgarnas utrikeshandel i Stockholms vågböcker och tullräkenskaper (1609-1611) een onjuist aantal namen, namelijk tenminste 71. Het juiste aantal is derhalve tenminste 69.
 
Burggraaf van Oud-Gotenburg was Lammert van Someren, Abraham Cabeliau en Israel Weijts waren de twee burgemeesters. Een aantal Gotenburgers wordt alleen in verband gebracht met de handel tussen Gotenburg en Stockholm. Voorbeelden uit deze categorie zijn Adriaan Courten, Matthias Spranger en Allert Törling. Verder lezen? Zie de linkjes hieronder.
 

Download de Nederlandse bewerking