image025

Göteborgarnas utrikeshandel i Stockholms vågböcker och tullräkenskaper (1609-1611)

R. Veenstra. Publicerad i Göteborg förr och nu. Publiceringsår: 2016.

Under min föreläsning om Nya Lödöse på Landsarkivet i Göteborg den 5 december 2013 nämnde jag som hastigast en källa som har förbisetts inom Göteborgs äldsta historia: de lokala tullräkenskaperna för andra svenska städer. För många svenska städer samtida med Karl IX Göteborg finns lokala tullräkenskaper bevarade, dock saknas i svenska arkiv sådana för just Karl IX:s Göteborg. Däremot förekommer göteborgarna i andra städers lokala tullräkenskaper. Exempelvis upptas seglatser från Stockholm till Göteborg.

I den här artikeln har jag granskat Stockholms tullräkenskaper och vågböcker för att undersöka hur de första göteborgarna utnyttjade privilegierättigheterna att transportera varor från Stockholm till Göteborg och andra destinationer, speciellt Stockholms traditionella exportmarknader Lybeck och Danzig samt göteborgarnas handel i Västerås och Kopparberget. Sammantaget lämnar källmaterialet ett starkt intryck av att göteborgarnas närvaro i Stockholm ingick i deras ursprungsstrategi. Stora delar av Sveriges metallproduktion exporterades från östkusten. Tillgången till Stockholmsmarknaden gav även göteborgarna möjlighet att inhandla för dem viktiga produkter utan direkt inblandning av kronan. Kanske var västkustens och östkustens utrikeshandel bättre integrerade under det hisingska Göteborgs kortvariga existens än någonsin senare under förmodern tid? Göteborg på Hisingen som stadsbildning var därför viktig, inte endast för Västsverige och statsmakten - men även för borgarskapet i Sveriges blivande huvudstad.

Ladda ner hela artikeln (originalartikeln, dvs. kopierad och skannad men eventuellt utan vissa bilder)
Ladda ner hela artikeln (inklusive eventuella senare uppdateringar och ändringar - men utan noter, källhänvisningar och litteraturförteckning)

Följande PDF-bilagor ingår (utom bilaga 1 finns dessa ej i den tryckta artikeln):

Bilaga 1: Utförsel till och införsel från Göteborg enligt Stockholms tullräkenskaper (1609-1610) (pdf)

Bilaga 2: Införsel och utförsel i Stockholm (1609-1611) (pdf)

Bilaga 3: Göteborgarnas invägningar i Stockholms vågböcker och Dalarnas landskapshandlingar (1607-1611) (pdf)

Bilaga 4: Utförsel av koppar, järn, svavel och tjära enligt Stockholms tullräkenskaper (1609-1611) (pdf)