image001

Hollandshandeln i Nya Lödöses tullräkenskaper (1604-1611)

R. Veenstra. Publicerad i Göteborg förr och nu. Publiceringsår: 2012.

Nya Lödöse i dagens Gamlestaden var länge Sveriges enda stora handelsstad på västkusten. Denna status bekräftades även av Karl IX, som precis som senare sonen Gustav II Adolf – försökte samla den västsvenska utrikeshandeln till Nya Lödöse. Karl IX skrev senast i 1605 till rikets städer att han ville koncentrera Sveriges utrikeshandel till endast fem städer, däribland Nya Lödöse eller Älvsborg. Karl IX:s Göteborg på Hisingen, Nya Lödöses närmaste konkurrent mellan 1604 och 1611- nämndes inte i denna text. Trots Nya Lödöses ställning som en av Sveriges viktigaste hamnar för utrikeshandel vet vi egentligen tämligen lite om stadens handel. Vi vet att staden besöktes av utländska köpmän och att några utländska köpmän bosatte sig i Nya Lödöse.

De kunskaper om stadens utrikeshandel som vi har baseras främst på uppgifter från stadens tullräkenskaper för några få utspridda år. Vi vet vilka varor som man i Nya Lödöse huvudsakligen importerade och exporterade för dessa år. Däremot vet vi än idag inte precis vilka varor från Nya Lödöse som var speciellt eftertraktade i Lybeck, Skottland eller Nederländerna. Nya Lödöses starka ställning inom Sveriges utrikeshandel måste rimligen ha satt sina spår i stadens tullräkenskaper då varje handlare eller skeppare var tvungen att tulldeklarera importerade eller exporterade varor vid tullhuset. Därigenom kan vi få en uppfattning om varorna som skeppades ut till Amsterdam, någon gång till Emden, eller tvärtom kom därifrån.

Ladda ner hela artikeln (originalartikeln, dvs. kopierad och skannad men eventuellt utan vissa bilder)
Ladda ner hela artikeln (inklusive eventuella senare uppdateringar och ändringar - men utan noter, källhänvisningar och litteraturförteckning)

 

toldregenskaber NyaLödöse

Tullräkenskaperna för 1614 och 1617 är bevarade i Danmark. Original: Rigsarkivet (Köpenhamn).

 

Följande PDF-bilagor ingår (utom bilaga 1 finns dessa ej i den tryckta artikeln):

Bilaga 1: Hollandshandeln ifrån Nya Lödöse 1600-1611 (pdf)

Bilaga 2: Införsel/utförsel 1603-1606 (pdf)

Bilaga 3: Förteckning över importörer i Nya Lödöses tullräkenskaper 1604-1605 (pdf)

Bilaga 4: Förteckning över importörer och exportörer från Amsterdam i Nya Lödöses tullräkenskaper 1594-1604 (pdf)

Bilaga 5: Handel på Spanien, Frankrike och Lybeck ifrån Nya Lödöse 1606-1610 (pdf)