image001

Nya Lödöses borgar- och hjonelängder (1599-1610)

R. Veenstra. Publicerad i Göteborg förr och nu. Publiceringsår: 2022.

Borgar- och hjonelängderna fungerar som ett givet underlag för att uppskatta storleken på Nya Lödöses befolkning och för att få en bild av Nya Lödöses sociala förhållanden och struktur. Annat källmaterial som tullräkenskaper och tänkeböcker, dvs. protokollen från stadens råd - tar endast upp en mindre del av befolkningen.

En av de viktigaste slutsatserna om Nya Lödöse under 1600-talets första årtionde som går att dra utifrån borgarlängderna (1599-1605) är att stadens förmögenhetsfördelning var mycket ojämn, med några få förmögna borgare i toppen. De högst beskattade invånarna bodde sannolikt norr om Säveån och de rikaste deltog mycket frekvent i stadens utrikeshandel. Samma slutsatser är rimliga att anta för åren 1609-1610 även om hjonelängdernas struktur förhindrar lika entydiga slutsatser på dessa punkter.

Förutom att borgar- och hjonelängderna möjliggör en viss socioekonomisk analys av Nya Lödöse har de två andra viktiga funktioner. I första hand fungerar uppgifterna i längderna som ett belägg för att en specifik invånare eller borgare var (fiskalt) vuxen, vid liv eller i undantagsfall nyligen avliden. En följd av detta är att vi genom dem kan få en bild av flyttmönster inom staden liksom in- och utflyttning. I andra hand kan uppgifterna verifiera notiser om samma personer i övrigt källmaterial som stadens tänkeböcker och tullräkenskaper, andra svenska tullräkenskaper samt utländskt källmaterial som t.ex. Nya Lödöses danska tullräkenskaper, Öresundstullräkenskaperna och fraktavtal.

Ladda ner hela artikeln (originalartikeln, dvs. skannad)
Ladda ner hela artikeln (inklusive eventuella senare uppdateringar och ändringar - men utan noter, källhänvisningar och litteraturförteckning)

OBS: Denna artikel är en syntes av två texter jag redan tidigare publicerat på denna webbsida. Bortsett från den textredigering och de språkanpassningar som skett för att länka ihop innehållet är stora delar av textmassan identisk med originalartiklarna, några nyskrivna stycken till trots.

Vidare finns ett antal dokument för nerladdning (se nedan). Dessa ingick i en av de gamla artiklarna:

1605:s borgarlängd

Norr om ån: Arne Anderssons rote

Norr om ån: Willem Skräddares rote

Norr om ån: Lars Kocks rote/Torsten Remsnidares rote

Norr om ån: Erich Erichssons rote

Norr om ån: Hans Engelsmans rote

Norr om ån: Måns Håkanssons rote

Söder om ån: Lars Skräddares rote

Söder om ån: Måns Nilssons rote

Söder om ån: Bengt Nilssons rote/Björn Olssons rote

Söder om ån: Mårten Bödkers rote

 

image022

Nya Lödöse omkring 1600 (försök till rekonstruktion av Per Källström och Sixten Strömbom). Norr och söder om ån blir på denna bild vänster och höger om ån.