image001

Nya Lödöses handel med Amsterdam (1613-1620)

R. Veenstra. Undertitel: En brygga mellan två Göteborg. Publicerad i Göteborg förr och nu. Publiceringsår: 2010.

1611 blev det hisingska Göteborg förstört av danskarna och åtta år senare började återuppbyggandet av dess efterföljare. Nästan fyrtio fraktavtal från Amsterdam visar att nederländska köpmän under perioden 1613-1620 engagerade sig i handel på Nya Lödöse. Med andra ord pågick en omfattande handel mellan Nya Lödöse och Nederländerna jämförbar med handeln på det hisingska Göteborg eller 1620-talets Göteborg. Handeln mellan Västsverige och Nederländerna hade således inte avstannat efter Kalmarkriget, snarare intensifierats.

Ovannämnda fraktavtal ger mycket information om Nya Lödöses position inom det nederländska eller europeiska handelssystemet. Skepp från Amsterdam anlände i regel utan last men hämtade trä eller ospecifisierad last i Nya Lödöse. Sedan gick resan oftast inte tillbaka till Amsterdam utan istället vidare till hamnar i Sydeuropa. De inblandade nederländska köpmännen var huvudsakligen av flamländskt ursprung, precis som tidigare i det hisingska Göteborg och senare i Gustav Adolfs Göteborg. Dessutom samarbetade dessa köpmän. I några fall existerar en direkt koppling mellan deltagandet i Nya Lödösehandeln på 1610-talet och bosättningen några år senare i Göteborg.

Fraktavtalen visar att handelsfamiljerna från Antwerpen och övriga Södra Nederländerna efter Göteborgs förstörelse 1611 fortsatte handeln på Västsverige ifrån Amsterdam. Fraktavtalen från Amsterdam visar att Nya Lödöse var del av ett stort europeiskt handelssystem. Därmed var Nya Lödöse i början av 1600-talet en viktig svensk handelsstad för nederländarna, precis som det hisingska Göteborg och senare Gustav II Adolfs Göteborg.

Ladda ner hela artikeln (originalartikeln, dvs. kopierad och skannad men eventuellt utan vissa bilder)

Ladda ner hela artikeln (inklusive eventuella senare uppdateringar och ändringar - men utan noter, källhänvisningar och litteraturförteckning)