image001

Nya Lödöses handel med Amsterdam 1613-1620: en komplettering

R. Veenstra. Publicerad i Göteborg förr och nu. Publiceringsår: 2016.

Kalmarkriget pågick mellan 1611 och 1613 och Nya Lödöse erövrades 1612 av danskarna. Perioden 1613-1620 sammanfallar med den danska ockupationstiden och därför finns tullräkenskaperna, eller på danska toldregenskaber - för Nya Lödöse, Älvsborgs slott och Lilla Edets tullstation bevarade på Rigsarkivet i Köpenhamn. Hösten 2014 hade jag möjlighet att granska dessa tullräkenskaper. De i Danmark bevarade tullräkenskaperna hittas i volymerna Halland Elfsborg/Älvsborgs Len 1614-1615 och Halland Elfsborg/Älvsborgs Len 1617-1618.

Räkenskaperna omfattar dock endast två och inte fyra år, med åren 1614 -1615 menas nämligen endast perioden från Phillipi Jacobidagen 1614 till samma dag året därpå. Samma princip gäller för åren 1617-1618.

Dessa ”danska” tullräkenskaperna för området kring Nya Lödöse är den tyvärr ganska ostrukturerade förteckningen över samtliga moment där en importör eller exportör betalade tull eller accis i riksdaler, ibland i svenska daler - inklusive den s.k. rodertullen som var en form av hamnavgift. Dessa tullräkenskaper är uppenbarligen först och främst en fiskal bokföring, det rudimentära underlag tullaren behövde för att senare kunna förklara intäkterna till statsmakten. Ordet rudimentära behöver här tyvärr betonas.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att handeln mellan Nya Lödöse och Nederländerna under den danska ockupationstiden efter Kalmarkriget inte avstannade och snarare visar en tydlig kontinuitet. De inblandade varorna var dessutom jämförbara med de som ingick i Hollandhandel innan Kalmarkriget. En omfattande del av detta handelsutbyte skedde genom före detta göteborgare och nylösebor som oftast fick burskap även i Gustav Adolfs Göteborg.

Ladda ner hela artikeln (originalartikeln, dvs. kopierad och skannad men eventuellt utan vissa bilder)
Ladda ner hela artikeln (inklusive eventuella senare uppdateringar och ändringar - men utan noter, källhänvisningar och litteraturförteckning)