image001

Nya Lödöses nederländska fraktavtal från 1594

R. Veenstra. Endast publicerad på webbsidan. Publiceringsdatum: 2012-09-29 (bearbetad 2015-08-18).

Den nederländska historikern Winkelman har sammanställt en publikation som innehåller samtliga fraktavtal utställda i Amsterdam på hamnar i Östersjöområdet under åren 1593-1625. Det första avtalet i denna publikation som uppger Nya Lödöse (Nileus) som en möjlig destination är ett avtal daterat Amsterdam, den 14 juni 1594. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste uppgifterna i avtalet:

Datum: 1594-06-14
Uppdragsgivare: Wijnolt Hemminck, köpman i Amsterdam
Skeppare: Heyn Corneliszen Root i Hoorn
Skepp: De Schelvisch, storlek 50 last
Seglats: Amsterdam-Portugal-Marstrand- Nylöse/Malmö/Danzig/Köningsberg-Amsterdam

Tid i Nylöse eller alternativhamn: 28 dagar, eventuellt en förlängning på fem dagar om representanten så önskar.
Salt skall avlastas och pålastning skall ske med ospecifisierad last, dvs. goederen, waren, koopmanschappen).

Seglatsen ovan visar att skepparen vid resans början inte visste om han efter resan från Portugal skulle anlända i Nya Lödöse eller i någon av de övriga nämnda hamnarna som till exempel Malmö eller Königsbergen. Är det nu möjligt att koppla fraktavtalet till svenskt källmaterial för att bevisa att Heyn Cornelissons skepp, hyrt av Wijnolt Hemminck - kom fram till Nya Lödöse under hösten 1594?

Genom tullräkenskaperna för Nya Lödöse; för att precisera, in - och utförsellängderna - vet vi att Wijnolt Hemminck ankom till Nya Lödöse den 30 oktober 1594 (se bild ovan). Skepparen Heyn Corneliszen lämnade hamnen en månad senare. Sammanfattningsvis visar Nya Lödöses tullräkenskaper att Wijnolt Hemminck mycket sannolikt har varit i Nya Lödöse under november 1594. Skepparen han hyrde in för att hämta salt i Portugal befann sig i Nya Lödöse åtminstone under slutet av novembermånaden. Trots detta kan vi inte med säkerhet belägga att deras närvaro i Nya Lödöse innebar att de därmed fullföljde det nederländska fraktavtalet daterat den 14 juni samma år.

Ladda ner hela artikeln