image001

Nya Lödöses utrikeshandel för 1609 i tullräkenskaperna för andra städer

R. Veenstra. Endast publicerad på webbsidan. Publiceringsdatum: 2015-08-16.

Det saknas lokala tullräkenskaper för Nya Lödöse för 1609. För att hitta seglatser till eller från Nya Lödöse för detta år behöver man därför använda annat källmaterial, till exempel Öresundstullräkenskaperna och tullräkenskaper för andra städer. I artikeln tar jag upp två exempel som jag hittat i tullräkenskaperna för Stockholm respektive Åbo i Finland.

Mitt första exempel härrör från Stockholms tullräkenskaper, där utförsellängden för 1609 upptar ett skepp på väg från Stockholm till Nya Lödöse, tyvärr utan registreringsdatum.

Skeppare Hans Sök, som förmodligen är identisk med Hans Ziöge från Nya Lödöse - och exportören Erich Michelsson betalade enligt denna längd sammanlagt nästan 14 daler i utförseltull. Kompletterande uppgifter om denna seglats hittade jag i pålpenningslängderna för Stockholm som är bevarade i Stockholms stadsarkiv och i Öresundstullängderna där f.ö.även andra seglatser från Nya Lödöse österut upptas.

Mitt andra exempel fann jag i tullräkenskaperna för Åbo i Finland. Exemplet visar att det skeppades ut 456 tunnor råg till Nya Lödöse den 13 maj 1609. En tunna råg var då ungefär värd sju mark enligt den växel - och tullordning som tillämpades i Åbo detta år, dvs. nästan två daler per tunna. Enligt denna förordning skulle sex öre per tunna tas ut som tullavgift. En daler motsvarade då 32 öre.

Ladda ner hela artikeln