image025

Var Karl IX:s Göteborg en holländsk koloni?

R. Veenstra. Undertitel: En källkritisk diskussion utifrån bland annat nederländska källor. Publicerad i Göteborg förr och nu. Publiceringsår: 2006.

Där skall staden ligga! Göteborgs grundades av holländare på order av Gustav II Adolf och fick sina privilegier 1621. Dess första burggreve var från Holland och hette Jakob van Dijck, hans porträtt hänger i Göteborgs Stadsmuseum. Allt detta är självklarheter för många göteborgare. Men Göteborgs första privilegier signerades 1607. Lambert van Someren blev utnämnd till burggreve 1609. Namnet Göteborg användes första gången 1604.

Dessa årtal hänvisar till ett annat Göteborg, det hisingska Göteborg. Staden låg då på ”fel” sidan av älven och förstördes av danskarna 1611 under Kalmarkriget. Litteraturen om denna stad; Karl IX:s Göteborg, ibland också kallat Färjestaden, är tyvärr knapphändig.

Karl IX önskade sig främst nederländska köpmän som nya invånare i Karl IX:s Göteborg. Enligt Ralph Scander -författaren till den ledande monografin om den numera försvunna staden på Hisingen, bodde enbart nederländare (holländare) i det hisingska Göteborg. Detta är dock felaktigt. Möjligen var nederländerna inte ens i majoritet.

Om majoriteten av invånarna har en otydlig eller okänd härkomst måste man dra slutsatsen att teorier om en holländsk koloni i Karl IX:s Göteborg saknar grund. Istället bör man beskriva staden utifrån det vi vet. Att några medlemmar i ett handelskompani flyttade från -för enkelhetens skull, Amsterdam till Karl IX:s Göteborg, blev mäktiga medborgare samt fick sina religiösa och kulturella identiteter skyddade genom några avvikande bestämmelser i privilegierna. Detta motsäger således på inte något sätt att nederländska köpmän- från Nederländerna (Holland) eller Södra Nederländerna, skulle ha bosatt sig i Färjestaden. Skillnaden är att den nya bilden inte utesluter (många) andra invånare av andra nationaliteter.

Ladda ner hela artikeln (originalartikeln, dvs. kopierad och skannad men eventuellt utan vissa bilder)

Ladda ner hela artikeln (inklusive eventuella senare uppdateringar och ändringar - men utan noter, källhänvisningar och litteraturförteckning)