image001

Borgarlängderna i Nya Lödöse (1599-1605)

R. Veenstra. Endast publicerad på webbsidan. Publiceringsdatum: 2013-01-09 (viktig ändring: 2022-07-20).

Borgarlängder var skattelängder, dvs. företeckningar över samtliga personer, i princip borgare - som vid ett visst tillfälle skulle betala en summa i skatt. Samtliga tabeller i den här artikeln utgår från olika borgarlängder, i detta fall ett uppbördregister från 1599 och tre mantalsregister från åren 1603-1605. Alla fyra registren återfinns i landskapshandlingarna för Västergötland och finns åtkomliga genom SVAR. Sådana borgarlängder avser oftast extraordinära skatter som statsmakten exempelvis begärde på grund av (akut) brist på finansiella medel. Vissa personer i en sådan längd var dock skattebefriade och oftast framgår anledningen för denna skattebefrielse i källmaterialet.

En borgare likställs här med en person nämnd i en skattelängd. Det är dock uppenbart att de fyra längderna inte återger samtliga vuxna invånare eller ens borgare i Nya Lödöse under perioden. Inte minst stadens kvinnor är starkt underrepresenterade. Därför behöver jag understryka att det finns en omfattande diskussion gällande källmaterialets pålitlighet, användbarhet och hur man utifrån detta källmaterial kommer fram till folkmängdsberäkningar. Det verkliga antalet invånare i Nya Lödöse har, för att sammanfatta denna diskussion - troligen varit minst fyra till fem gånger större än i dessa längder registrerade borgare.

Antalet registrerade borgare i längderna steg mellan 1599 och 1605. Omkring sextio procent av de registrerade borgarna bodde i den nordliga delen av staden, dvs. norr om Säveån.

OBS: Sedan 20 juli 2022 går länken nedan till en ny uppdaterad artikel som publicerades maj 2022 i Göteborg förr och nu.

Ladda ner hela artikeln

Genom att klicka på länken ovan och sedan skrolla ner hittar du även bilagorna som tidigare ingick i Borgarlängderna i Nya Lödöse (1599-1605)

Vänligen citera inte från den gamla artikeln Borgarlängderna i Nya Lödöse (1599-1605).

 

image022

Nya Lödöse omkring 1600 (försök till rekonstruktion av Per Källström och Sixten Strömbom). Norr och söder om ån blir på denna bild vänster och höger om ån.