image001

Borgarlängderna i Nya Lödöse (1599-1605)

R. Veenstra. Endast publicerad på webbsidan. Publiceringsdatum: 2013-01-09.

Borgarlängder var skattelängder, dvs. företeckningar över samtliga personer, i princip borgare - som vid ett visst tillfälle skulle betala en summa i skatt. Samtliga tabeller i den här artikeln utgår från olika borgarlängder, i detta fall ett uppbördregister från 1599 och tre mantalsregister från åren 1603-1605. Alla fyra registren återfinns i landskapshandlingarna för Västergötland och finns åtkomliga genom SVAR. Sådana borgarlängder avser oftast extraordinära skatter som statsmakten exempelvis begärde på grund av (akut) brist på finansiella medel. Vissa personer i en sådan längd var dock skattebefriade och oftast framgår anledningen för denna skattebefrielse i källmaterialet.

En borgare likställs här med en person nämnd i en skattelängd. Det är dock uppenbart att de fyra längderna inte återger samtliga vuxna invånare eller ens borgare i Nya Lödöse under perioden. Inte minst stadens kvinnor är starkt underrepresenterade. Därför behöver jag understryka att det finns en omfattande diskussion gällande källmaterialets pålitlighet, användbarhet och hur man utifrån detta källmaterial kommer fram till folkmängdsberäkningar. Det verkliga antalet invånare i Nya Lödöse har, för att sammanfatta denna diskussion - troligen varit minst fyra till fem gånger större än i dessa längder registrerade borgare.

Antalet registrerade borgare i längderna steg mellan 1599 och 1605. Omkring sextio procent av de registrerade borgarna bodde i den nordliga delen av staden, dvs. norr om Säveån.

Ladda ner hela artikeln

image022

Nya Lödöse omkring 1600 (försök till rekonstruktion av Per Källström och Sixten Strömbom). Norr och söder om ån blir på denna bild vänster och höger om ån.

 

Vidare finns följande artiklar och dokument för nerladdning:

1605:s borgarlängd

Norr om ån: Arne Anderssons rote

Norr om ån: Willem Skräddares rote

Norr om ån: Lars Kocks rote/Torsten Remsnidares rote

Norr om ån: Erich Erichssons rote

Norr om ån: Hans Engelsmans rote

Norr om ån: Måns Håkanssons rote

Söder om ån: Lars Skräddares rote

Söder om ån: Måns Nilssons rote

Söder om ån: Bengt Nilssons rote/Björn Olssons rote

Söder om ån: Mårten Bödkers rote